ITINERARI III. ReViu. Projecte de Creació / Dinamització Artistica del barri del Fondo